Komunikado UTS/FLOW aprel 2021

Na tur medio di komunikashon:

Pa medio di esaki Fundashon pa Konsumidó ta pidi koperashon na tur medionan di komunikashon pa publikashon di e komunikado athunto, pa asina informá i eduká e pueblo konsumidó. Di antemano danki pa boso koperashon.

Pa interview por tuma kontakto ku Rachid Pietersz, Manager di Komunikashon na telefon 692-0298.